Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo wg Prawa Łowieckiego oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Celem łowiectwa jest:
1. ochrona i zachowanie populacji zwierząt łownych,
2. ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
3. uzyskanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
4. spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia styki i kultury łowieckiej.

Koła łowieckie na terenie Nadleśnictwa Henryków:

Lp.

Koło łowieckie

Obwodu nr

Powierzchnia obwodu w ha

1

„RYŚ"- ZIĘBICE

338

5220

2

„TUR"- ZIĘBICE

349

4119

3

„LEŚNIK"- HENRYKÓW

337

5523

4

„BAŻANT"- PRZEWORNO

331,340

8174

5

„BAŻANT"- ZĄBKOWICE

336

5074

6

„GWARDIA" – ZĄBKOWICE

348

4911

7

„GROT"- WROCŁAW

339

4597

8

„RYŚ'- WROCŁAW

319

3050

9

„SYLWAN" – WROCŁAW

329

4327

10

„ŻURAW"- WROCŁAW

350

4384

11

„PRZEPIÓRKA"- WROCŁAW

278

4000

12

„ŁOWIEC"- WROCŁAW

302

5975

13

„BÓR"- WROCŁAW

300

6349

14

„ROGACZ"- WROCŁAW

320

5373

15

„DIANA"- STRZELIN

318,301

9544

16

„DZIK"- STRZELIN

330

5842

17

„PONOWA"- WAŁBRZYCH

357

4416

18

„PONOWA"- NIEMCZA

316,317,328

6 802

19

„ŚLĘŻA"- SOBÓTKA

297

5011