Aktualności Aktualności

Zasoby Leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją dębu. Średni wieku lasów na naszym terenie to 72 lata, a średnia zasobność przekracza 270 m sześc./ ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 92,28% - lasowe
 • 1,05 % - olsy
 • 0,37 % - borowe

Udział gatunków lasotwórczych

 • Db – 30,75 %;
 • Bk – 13,03 %,
 • Św – 12,26 %,
 • So – 8,88 %,
 • Md – 6,15 %,
 • Brz – 5,59 %,
 • Ol – 4,67 %,
 • Jw – 5,32 %,
 • Jś – 4,34 %,
 • Lp – 3,84%,
 • Gb – 3,08 %,
 • pozostałe 1%

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 8,22% - I klasa wieku
 • 12,99% - II klasa wieku
 • 19,67% - III klasa wieku
 • 15,82% - IV klasa wieku
 • 14,00% - V klasa wieku
 • 13,91 % - VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • dąb 268 m sześc./ ha
 • buk 212 m sześc. / ha
 • świerk 420 m sześc./ ha
 • sosna 309 m sześc./ ha


 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne wydarzenia Inne wydarzenia