Aktualności

Informacje podane w dniu 15.01. 2021 roku podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Henryków w roku 2021 – przetarg nr. 2”

Wydarzenia

Informacje podane w dniu 15.01. 2021 roku podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Henryków w roku 2021 – przetarg nr. 2”

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna - cennik na 2020 rok