Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Muszkowicki Las Bukowy

Rezerwat
Muszkowicki Las Bukowy

Uznany za rezerwat przyrody Zarządzeniem Nr 189 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 grudnia 1966 roku obszar lasu o powierzchni 16,43 ha położony w Leśnictwie Muszkowice Nadleśnictwa Henryków, w pobliżu wsi Muszkowice, w gminie Ciepłowody, województwie dolnośląskim.

Rezerwat został utworzony w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego.

Dane ogólne :

1. Położenie.

Obszar rezerwatu wchodzi w skład mezoregionu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie należącego do Przedgórza Sudeckiego na terenie mikroregionu Wzgórza Szklarskie. Obejmuje fragment zalesionego odcinka doliny potoku Złotnik (dopływ Oławy). Topograficznie rezerwat obejmuje w większości zachodnie (i częściowo północne) stoki wzniesienia (270 m n.p.m.) oraz płaskodenną terasę wspomnianego potoku. Nachylenia zboczy wynoszą przeciętnie 10-25° , a różnica wysokości względnej sięga 35 m, co nadaje temu obszarowi specyficzny ?górski? charakter.

2. Geologia.

Geologicznie omawiany obszar jest dość jednorodny. Zbocza wzniesienia zbudowane są z paleozoicznych łupków łyszczykowych w kompleksie z trzeciorzędowymi iłami brunatnymi. Współcześnie pokrywają je utwory czwartorzędowe, głównie gliny lessopodobne, które zalegają na glinach średnich lub lekkich, dość silnie szkieletowych. Charakterystycznym rysem sa także wystąpienia skał osadowych w postaci wytrąceń trawertynu - szczególnie dobrze w części środkowej rezerwatu. Dno doliny wyścielają czwartorzędowe utwory aluwialne, o gliniastym lub piaszczysto-gliniastym pochodzeniu.

3.Gleby.

 

 • bielicowe - w północnej części rezerwatu z lasem świerkowym;
 • pseudobielicowe (płowe) - pospolicie występująxce na tym terenie, zróżnicowane na podtypy: oglejone i nieoglejone; siedlisko dla rozwoju grądów i żyznej buczyny;
 • brunatne - niewielka powierzchnia w środkowej części rezerwatu;
 • mady - zwią zane z doliną potoku Złotnik z wykształconymi lasami łęgowymi;
 • bagienne - w lokalnych zagłębieniach;
 • rędziny (pararędziny) - powstałe ze zwietrzeliny trawertynów z dużą ilością węglanu wapnia w każdym poziomie genetycznym; tutaj zróżnicowane na pararędziny brunatne i czarnoziemne; siedlisko dla rozwoju niskich grądów i żyznej buczyny sudeckiej.

4. Klimat.

Przedstawiany obszar wzgórz Niemczańskich leży na granicy strefy klimatu podgórskiego i górskiego. Jest to klimat umiarkowany łagodny odznaczający się małymi opadami w zimie i znacznymi dobowymi amplitudami temperatury powietrza. Wyróżnia go ponadto wczesna wiosna i stosunkowo późne przymrozki. Średnia temperatura wynosi + 8° C. Suma rocznych średnich opadów miesięcznych kształtuje się na poziomie 622 mm. Okres wegetacyjny wynosi 198 dni. Na obszarze rezerwatu istnieje specyficzny mikroklimat - ogólnie charakteryzuje się on dłuższym okresem zalegania pokrywy śnieżnej, niższymi amplitudami dobowymi oraz zwiększoną wilgotnością powietrza w stosunku do najbliższej okolicy.

Suma opadów

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

622 mm

29

24

34

47

75

70

94

73

58

52

36

30

Udział gatunków chronionych w zbiorowiskach leśnych rezerwatu

?Muszkowicki Las Bukowy?

Lp.

Gatunek

Buczyna

Łęg

Grąd

Częstość

1

Equisetum telmateia - Skrzyp olbrzymi  

+

 

3

2

Daphne mezereum - Wawrzynek wilczełyko

+

+

+

4

3

Hedera helix - Bluszcz pospolity

+

+

+

4

4

Leucojum vernum - Śnieżyca wiosenna

+

+

+

5

5

Galanthus nivalis - Śnieżyczka przebiśnieg

+

+

+

4

6

Dactylorhiza maculata - Storczyk plamisty

+

 

+

3

7

Listera ovata - Listera jajowata  

+

+

4

8

Neottia nidus-avis - Gnieźnik leśny

+

   

1

9

Asarum europaeum - Kopytnik pospolity

+

+

+

5

10

Primula elatior - Pierwiosnka wyniosła  

+

+

3

11

Galium odoratum - Marzanna wonna

+

+

 

5

12

Convallaria majalis - Konwalia majowa

+

+

 

2

Skala częstości :

 1. - występowanie b. rzadkie - 1 - 2 stanowiska
 2. - występowanie na 3 - 5 stanowisk
 3. - występowanie na 6 - 10 stanowisk
 4. - gatunek pospolity, powyżej 10 stanowisk
 5. - gatunek b. pospolity, powyżej 20 stanowisk.

Udział gatunków górskich w zbiorowiskach leśnych rezerwatu

?Muszkowicki Las Bukowy?

Lp.

Gatunek

Buczyna

Łęg

Grąd

Częstość

1

Dryopteris dilatata - Narecznica szerokolistna  

+

 

2

2

Equisetum telmateia - Skrzyp olbrzymi  

+

 

3

3

Alnus incana - Olsza szara  

+

 

3

4

Silene dioica - Brniec czerwony  

+

 

2

5

Euphorbia dulcis - Wilczomlecz słodki

+

+

+

4

6

Thalictrum aquilegifolium - Rutewka orlikolistna  

+

 

1

7

Rubus hirtus - Jeżyna gruczołowata

+

 

+

3

8

Geranium phaeum - Bodziszek żałobny  

+

 

3

9

Acer pseudoplatanus - Klon jawor

+

+

 

5

10

Astrantia major - Jarzmianka większa  

+

+

3

11

Veronica montana - Przetacznik górski  

+

 

2

12

Sambucus racemosa - Bez koralowy

+

   

3

13

Petasites albus - Lepiężnik biały  

+

 

1

14

Senecio nemorensis ssp.fuchsii - Starzec Fuchsa

+

+

 

5

15

Prenanthes purpurea - Przynęt purpurowy

+

   

3

16

Polygonatum verticillatum - Kokoryczka okółk.

+

+

+

4

17

Leucojum vernum - Śnieżyca wiosenna

+

+

+

5

18

Galanthus nivalis - Śnieżyczka przebiśnieg

+

+

+

4

19

Hordelymnus europaens - Wydmuchrzyca zwycz.

+

   

3

Rośliny rzadkie : Zdrojówka rutewkowata, Miodunka plamista, Ułudka leśna, Stokłosa gałęzista, Obrazki alpejskie.

 1. Papilio machaon - Paź królowej