Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Zajęcia z edukacji leśnej przeprowadzane są na podstawie wypełnionego przez placówkę zgłoszenia.

„Formularz zgłoszeniowy…"  skierowany jest do wszystkich jednostek oświatowych oraz innych placówek zainteresowanych przeprowadzeniem zorganizowanych zajęć z edukacji leśnej. Służy on do skoordynowania zajęć prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Henryków.

Placówka wypełnia „Formularz zgłoszeniowy na zajęcia z edukacji leśnej" - skan wypełnionego formularza wysyła na adres mailowy : henrykow@wroclaw.lasy.gov.pl oraz michal.wypasek@wroclaw.lasy.gov.pl

Szczegółowe terminy, tematyka, miejsce i czas zajęć  - po zgłoszeniu, uzgadniane są telefoniczne z osobą prowadzącą w nadleśnictwie edukację leśną.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia zajęć.

 

Osoba odpowiedzialna za edukację leśną w Nadleśnictwie Henryków :

Michał Wypasek – tel. kom. 885 055 444 lub 74 810 50 33 wew. 312