Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Obszaru Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie
Obszar o Powierzchni 6180 ha położony jest na terenie gmin: Ziębice, Przeworno, Ciepłowody i Ząbkowice Śląskie w powiatach: strzelińskim, dzierżoniowskim i ząbkowickim.