Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Henryków
Nadleśnictwo Henryków
074 810 50 33
074 810 51 89

Lasy PaństwoweNadleśnictwo Henryków
ul. Polna 5,
57-210 Henryków
NIP: 887-000-61-72,
REGON: 931023925

 

Nadleśniczy
Marian Domagała
694 489 390
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Flis
694 489 394
Główny Księgowy
Dorota Jendryka
608 654 065
Inżynier Nadzoru
Bogusław Jendryka
605 238 471
Sekretarz
Karol Jendraszczyk
723 556 333

Dział gospodarki leśnej

Grzegorz Byczek
Specjalista ds. pozyskania drewna
Tel.: 694 489 391
Piotr Ślusarek
Referent ds. ochrony lasu
Tel.: 885 684 444
Dawid Wawrzyniak
Ref.ds. marketingu
Tel.: 885 307 444

Dział finansowo-księgowy

Dorota Petko
Specjalista ds ekonomicznych
Tel.: 724 570 600
Agnieszka Jankowska
Księgowa
Tel.: 724 570 300
Elżbieta Staniszczak
Starsza Księgowa
Tel.: 669 002 112
Jan Wolan
Specjalista d/s płac
Tel.: 607 366 468

Straż Leśna

Rafał Ostrowski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 694 489 397
Bronisław Szaro
Strażnik Leśny
Tel.: 605 238 474

Dział Kadr

Adela Frączek
Spec. do spraw pracowniczych
Tel.: 885 674 444

Dział Administracji

Karol Jendraszczyk
Sekretarz
Tel.: 723 556 333
Teresa Bubniewicz
Sekretarka
Tel.: 724-570-500
Piotr Mytych
Spec.ds. informatyki
Tel.: 608 654 230
Magdalena Szaro
Referent do spraw administracyjnych
Tel.: 885 112 444

Inspektor ochrony danych (RODO)

Tomasz Nowiński
Inspektor ochrony danych
Tel.: 796 400 190