Aktualności Aktualności

Usługi Leśne 2021

Informacje podane w dniu 15.01. 2021 roku podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Henryków w roku 2021 – przetarg nr. 2”

 

Pakiet I    - leśnictwa Suchowice i Strachów

Pakiet II   - leśnictwo Gościęcice

Pakiet V – leśnictwo Skalice

Pakiet VI – leśnictwo Muszkowice

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia [cztery pakiety]:  2 386 658,29 zł brutto

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zadania: Pakiet I - 676 892,54 zł

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zadania: Pakiet II - 475 692,91 zł

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zadania: Pakiet V - 450 346,30 zł

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zadania: Pakiet VI - 783 726,54 zł

 

Termin wykonania zamówienia do 31.12.2021 roku.

Lp.

Wykonawca

Pakiet

Cena zł brutto

Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

1.

Konsorcjum firm:

1. INTERCOM Wiesław Nowakowski Suchowice 17, 57-160 Borów

2.USŁUGI LEŚNE Wojciech Zawiślan Kowalskie 5, 57-150 Prusy

Pakiet I

 

699 969,71 zł

 

 

Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów [części zamówienia]

2.

Konsorcjum firm:

1.Zakład Usług Leśnych Sebastian Nowak Gębczyce 9, 57-100 Strzelin

2.Zakład Usług Leśnych Damian Nowak Gębczyce 9, 57-100 Strzelin

3.Zakład Usług Leśnych Józef Nowak Gębczyce 9, 57-100 Strzelin

Pakiet II

 

473 324,36 zł

Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów [części zamówienia]

3.

Konsorcjum firm:

1.Usługi Leśne Grzegorz Bednarowski Muszkowice 55, 57-210 Henryków

2. Usługi Leśne Adam Bandura Kalinowice Górne 27, 57-220 Ziębice

3.Zakład Usług Leśnych Tadeusz Sadło Nowy Dwór 48, 57-210 Henryków

Pakiet V

 

 

463 815,32 zł

 

Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów [części zamówienia]

4.

Konsorcjum firm:

1.Usługi Leśne Grzegorz Bednarowski Muszkowice 55, 57-210 Henryków

2.Zakład Usług Leśnych Krystian Nahajowski Czesławice 7, 57-210 Henryków

3.Usługi Leśne Stanisław Rachwał Czesławice 22. 57-210 Henryków

4.Usługi Leśne Grzegorz Nahajowski Czesławice 7, 57-210 Henryków

Pakiet VI

 

 

814812,00 zł

Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnej realizacji kluczowych elementów [części zamówienia]


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne wydarzenia Inne wydarzenia