Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu poddając się certyfikacji gospodarki leśnej w ramach systemu certyfikacyjnego Forest Stewardship Council (FSC) zobowiązała się do stosowania Zasad, Kryteriów i Wskaźników Dobrej Gospodarki Leśnej.

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF)

Zgodnie z decyzją nr 5/17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2017 roku powołane zostają lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), których zidentyfikowanie jest wyznacznikiem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC (Forest Stewardship Council).

 

Decyzja nr 5/17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2017 r.

 

Wyznaczanie lasów HCVF w RDLP we Wrocławiu nastąpiło w oparciu o kryteria opisane w dokumencie FSC - "Kryteria wyznaczania w Polsce lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF)".

 

Kryteria wyznaczania w Polsce lasów o szczególnych walorach przyrodniczych

 

W celu uzyskania efektu wizualizacji przygotowane zostały mapy wyznaczonych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych prezentujące łącznie wszystkie wyznaczone kategorie lasów HCVF dla obrębu Henryków. (Mapy umieszczono w materiałach do pobrania)

W związku z publikowanymi materiałami prowadzone są ciągłe konsultacje społeczne w celu rozpoznania i uwzględnienia kluczowych walorów przyrodniczych. Ewentualne uwagi odnośnie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests - HCVF) oraz powierzchni referencyjnych można wnosić na adres siedziby Nadleśnictwa Henryków.

 

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2019 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2018 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2017 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2016 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2015 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2014 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2013 rok

Sprawozdanie z monitoringu lasów HCVF za 2012 rok

 

Większość zabiegów wykonywanych miała neutralny wpływ na drzewostany HCVF. Część prac miała pływ pozytywny, ponieważ w trakcie ich wykonywania były popierane gatunki charakterystyczne dla danego siedliska. Zręby zupełne jakie zostały wykonane zostały odnowione w tym samym roku przez co ewentualny negatywny wpływ został ograniczony do bezwzględnego minimum.