Aktualności Aktualności

Skutki suszy 2015 roku w Nadleśnictwie Henryków

Skutki suszy 2015 r w Nadleśnictwie Henryków

Szusza jaka miała miejsce w 2015 roku na terenie kraju, nie ominęła i Nadleśnictw Henryków, jej wynik można zaobserwować w drzewostanach sosnowych i świerkowych, która spowodowała ich zamieranie. Nadmierne wydzielanie się posuszu powoduje realne zagrożenie dla drzewostanów od kambiofagów* (kornik drukarz, rytownik pospolity, drwalnik i inne). Zespoły zadaniowe opracowały plany działania minimalizujące skutki powstałego zagrożenia. W dniu 29.03.2016 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Henryków wprowadził na terenie nadleśnictwa stan siły wyższej.

 

 

 

 

 

 

*kambiofag -(entomologia leśna), owady odżywiające się łykiem i miazgą (kambium). Należą tu np. niektóre gatunki bogatków czy korników ( źródło: http://www.encyklopedialesna.pl/hasla/index/5737).


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne wydarzenia Inne wydarzenia