Aktualności Aktualności

Informacja o przetargu na Usługi Leśne w roku 2021

Nadleśnictwo Henryków informuje, że w bieżącym roku przewidziane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego [przetarg publiczny] dla zamówień [powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zwanej „ustawą Pzp”], którego przedmiotem będzie wyłonienie wykonawcy na zadania pn. „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Henryków w 2021 r.” z podziałem na zadania.

 

Całość prac związana z procedowaniem przetargu podlegać będzie elektronicznej zgodzie z Art. 10a ust. 1 ustawy PzP.

 

Więcej informacji w załączonym dokumencie poniżej.

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne wydarzenia Inne wydarzenia